Kırıkkale Yatırım Destek Ofisi Hizmetleri

İlin iş ve yatırım ortamının ve fırsatların yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtımını yapar,

Yatırımcıların kamu kurumları nezdinde izin ve ruhsat işlerini takip eder, iş ve işlemler hakkında yatırımcıya güncel bilgi verir,

Yatırım süreçlerinde yaşanan problemlerin çözümü için girişimlerde bulunur ve yatırım sürecini kolaylaştırır,

Yatırımlara çeşitli kurumlarca sağlanan destek ve teşvikler hakkında bilgi verir, teşviklerden üst düzeyde istifade edebilmeleri için yol gösterir,

Yatırım Destek Ofisleri kısaca, yerli ve yabancı yatırımcılar ile kamu kurumları arasında köprü işlevi görmektedir,

 

“Yatırım destek ofislerince sağlanan hizmetler ücretsizdir”

 

Broşür için tıklayınız.

Önceki Sayfa